Adatvédelem

Residence Camping Punta Spin
Via Monfalcone, 10
34073 GRADO (GO) Italia
Tel. +39.0431.80732
Fax +39.0431.83530
E-mail cím: info@puntaspin.it
Weboldal: http://www.puntaspin.it

 

Az olasz 2003. évi 196-os számú jogalkotói rendelet 13. cikkének közleménye

Tisztelt Felhasználó!

Tájékoztatjuk, hogy a 2003. június 30-án hozott 196-os számú jogalkotói rendelet (személyes adatok védelméről szóló törvénykönyv) előírja a személyek és más egyének adatkezelésének védelmét. Tájékoztatjuk, hogy az Önnel szerződéses, üzleti, információs kapcsolatot létesítő, ill. teljesítő fél az Ön szóban vagy harmadik, Önnel kapcsolatban levő személyen keresztül  törvény szerint definiált személyes adatai birtokába kerül.

A szóban forgó rendelet értelmében az adatkezelés a korrektség, a törvényesség és az átláthatóság, valamint az Önről szóló bizalmas információk és az Ön jogai védelmének elvei szerint történik. A 2003. évi 196-os számú jogalkotói rendelet 13. cikke szerint tehát a következő információkat közlöm Önnel:

A vendég adatait regisztráció, az általa igénybe vett információszolgáltatás, továbbá minden esetleges és későbbi szerződéssel/üzlettel kapcsolatos módosítás, törvényes és szerződésben foglalt kötelezettségvállalás, hatékony üzleti kapcsolatkezelés, fedezet és az egyes üzleti kapcsolatra vonatkozó jogaink legjobb kezelésének céljából rögzítjük és kezeljük.

Az Ön által megadott adatokat időszakos kereskedelmi dokumentációk/információk, a felek közti tevékenységekre vonatkozó statisztikákhoz szükséges kérdőívek küldésére is felhasználjuk.

A fent említett adatkezelési eljárást az Önnel szerződő fél közvetlen tájékoztatása alkalmával Ön bármikor megtagadhatja. Az adatkezelés hatásos módosítása/visszavonása érdekében javasolt nyomon követhető kommunikációval élni (például ajánlott levél, hiteles elektromos postafiók használata, stb.)

Az adatok írásos formában mágneses, elektronikus vagy telematikus adathordozókon kezeljük. Az adatok megadása kötelező, amennyiben jogi-, szerződéses,- és adatközlési kötelezettségek írják elő. Esetleges adatkezelés megtagadása a levél szerzőjét a későbbi adatkezelés során további szerződéses/információs kapcsolatok létesítésében meggátolhatja.

Az nem jogi, ill. szerződéses kötelezettségből közlendő adatok elmulasztását a levél szerzője esetről-esetre megvizsgálja és eldönti, hogy a kért adatok megadásának elmulasztása befolyásolja-e az adott üzleti kapcsolat intézését.

A törvény a kötelezettségek teljesítése során történő kommunikáció és adatterjesztés figyelembe vételével az adatokat Olaszországban esetlegesen a következő személyek kaphatják meg:

szakemberek, tanácsadók.

Azonos célból a következő megbízottak/felelős személyek, valamint külső felek juthatnak az adatok birtokába:

közigazgatási hivatal;

ügyvédi iroda;

könyvelő iroda;

szállítók és szolgáltók, melyekkel üzleti kapcsolatban állunk

megbízottak.

A fent olvasható közlésben foglaltak kizárólag az Ön kéréseinek, valamint a szerződéses kapcsolat teljesítésekor, továbbá könyvelési/adózási célból lépnek érvénybe, figyelembe véve az Ön adatvédelmét biztosító törvénykezéseket.

Az adatai terjesztéséről/közléséről az Ön kérésére szóban vagy írásban értesítést adunk.

Az adatokat a létrejött kapcsolat időtartamáig, valamint a fent leírt kereteken belül minden jogszabályi kötelezettség teljesítésekor, valamint a jelen tájékoztatóban felsorolt célokból kezeljük.

A kapcsolat megszűnésekor az Önnel kapcsolatos fájlok vagy információs eszközökön tárolt adatokat automatikusan egy adatbázisra mentjük és szerződéssel, reklámmal, statisztikával kapcsolatos értesítők küldésére használjuk.

A papírlapon közölt adatokat a törvényben előírt legrövidebb ideig őrizzük meg, azokat utána megsemmisítjük.

Az adatkezelő neve: Residence Campint Punta Spin, az Ön törvényes képviselője és a Residence Camping Punta Spin ügyvezetője, székhelye: ir.szám: 34073, hely: GRADO, út: Via Monfalcone 10, Olaszország, amelyhez ó bármily nemű felvilágosításért és információért fordulhat. Kérésére közöljük Önnel az adatait kezelő megbízottak nevét. A 2003. évi 196-os számú olasz jogalkotói rendelet 7. cikkének értelmében az adatkezelő féllel szemben gyakorolhatja jogait, melyekről a kényelme érdekében egy összefoglalót készítettünk Önnek:

 

Olasz jogalkotói rendelet 2003/196, 7. cikk – A személyes adatokhoz való hozzáférés jogáról és egyéb jogokról

1. Az érdekelt személynek jogában áll a rá vonatkozó személyes, akár rögzített, akár még nem rögzített adatai meglétéről vagy hiányáról érhető formában értesítést kapni.

2.  Az érdekelt személynek jogában áll tájékoztatást kapni

a személyes adatok helyének eredetéről;

az adatkezelés céljáról és módjáról;

az elektromos eszközök adatkezeléskor történő használatának folyamatáról;

az adatkezelő, a felelős személyek és az 5. cikk 2. bekezdésében leírt képviselő azonosító adatairól;

személyekről, személyek csoportjairól, akik a személyes adatok birtokába juthatnak, vagy akik az állam területén képviselő, felelős személy vagy megbízott minőségükben tudomást szerezhetnek a személyes adatokról.

3. Az érdekelt személynek jogában áll hozzájutnia

az adatok frissítéséhez, javításához, amennyiben érdekelt benne, az adatok integrációjához;

az adatok törléséhez, anonim formában történő átalakításához, törvényszegés folytán történő zárolásához, beleértve azon korábbi célból gyűjtött és kezelt adatokat, melyeket nem szükséges megőrizni;

olyan tanúsítványhoz, mely az a) és a b) pont folyamatairól tudósít, beleértve azok tartalmát, azon személyeket, akik az adatokat megkapták, kivéve abban az esetben, ha a tanúsítás lehetetlennek bizonyul vagy a jogi védelemhez képest egyértelműen túlzott eszközhasználatot igényelne.

4. Az érdekelt személynek jogában áll teljes mértékben vagy részben tiltakozni

törvényes okokból a rá vonatkozó személyes, adatgyűjtés szempontjából releváns adatok kezelése ellen;

a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen reklámanyagok küldése, közvetlen eladása vagy piackutatás és üzleti kommunikáció céljából.